Úvod

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnostno technická služba, autorizovaný bezpečnostný technik, koordinátor bezpečnosti, výchova a vzdelávanie v rozsahu 1.1


Ochrana pred požiarmi

Činnosť technika požiarnej ochrany, činnosť špecialistu požiarnej ochrany, zabezpečenie kontrol a servisu hasiacich prístrojov a hydrantov.


Výroba a obchod

Výroba pracovných odevov bez špecifických ochranných vlastností a textilných doplnkov. Predaj osobných ochranných pracovných prostriedkov, požiarnych zariadení a bezpečnostného značenia.

 

Oprávnenia


BTS-000022-06 a VVZ-0459/08-1.1